19.02.2021 г.

Патронен празник на 166 Спортно училище "Васил Левски"


01.02.2021 г.

Заповед относно провеждане на учебни занятия от 04.02.2021 г.

​------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21.01.2021 г.

Януарска изпитна сесия СФО:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23.10.2020 г.

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


25.09.2020 г.

Безплатен очен скрининг
       Националната кампания KWIAT за профилактика на детското зрение се организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се извършва безплатен очен скрининг за деца от 6 до 18 г. в над 100 оптики и здравни заведения в цялата страна.
       Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скринингът позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.09.2020 г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
В периода от 28.09.2020 г. до 12.10.2020 г. ще се проведат родителски срещи по следния график.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01.09.2020 г.

Учебници за учебната 2020/2021 година 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26.08.2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г.
за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година

/userdata/uploads/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%20155%20%D0%9E%D0%A2%2021%20%D0%AE%D0%9B%D0%98%202020%20%D0%93..pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03.06.2020 г.

Приравнителни изпити за новоприети ученици в началото на втори срок

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.05.2020 г.

Майска извънредна изпитна сесия КФО

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »